Ochranné prvky eurových bankoviek

Eurové bankovky obsahujú ochranné prvky, ktoré občanom pri dostatočnej pozornosti pomôžu v overení pravosti bankoviek. Z viacerých ochranných prvkov popíšeme nasledujúce:

 

°  hĺbkotlač  °  vodoznak  °  ochranný prúžok  °  sútlačová značka

°  fólia s hologramom  °  iridescentný pruh  °  opticky premenlivá farba

 

Hĺbkotlač

 

Hlavné motívy na lícnej strane bankovky vytlačené hĺbkotlačou vytvárajú hmatovo rozlíšiteľný reliéf. Takto sú vytlačené skratky Európskej centrálnej banky (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP), číslo nominálnej hodnoty, vyobrazené okná a dvere. Na okrajoch bankoviek 200 a 500 eúr sú hĺbkotlačou vytlačené špeciálne znaky pre zrakovo postihnutých ľudí.

 

 

Vodoznak

 

V priehľade bankovky proti svetlu vidno v nepotlačenom kupóne stupňovitý vodoznak, ktorý zobrazuje jeden architektonický motív a nominálnu hodnotu bankovky. Vodoznak, tvorený rôznou hrúbkou papiera v procese jeho výroby, vidíme ako svetlejšie a tmavšie plochy vytvárajúce daný obrazec. 

 

 

Ochranný prúžok 

 

 

Do bankovkového papiera je počas jeho výroby zabudovaný ochranný prúžok. Je umiestnený vľavo od stredu bankovky a v priehľade proti svetlu vytvára súvislý zvislý tmavý pás cez celú šírku bankovky. Pri dôkladnejšom pozorovaní sa v prúžku dá prečítať slovo "EURO" a číselná hodnota bankovky - striedavo zrkadlovo umiestnené.

 

 

Sútlačová značka

 

Tento prvok je umiestnený v pravej hornej časti lícnej strany bankovky. Zdanlivo nelogické obrazce na lícnej a rubovej strane bankovky sa v priehľade proti svetlu dopĺňajú a vytvárajú nominálnu hodnotu bankovky.

 

 

Fólia s hologramom

 

 

Táto špeciálna fólia má iný tvar pre bankovky s nižšou a s vyššou nominálnou hodnotou. Na lícnej strane bankoviek 5, 10 a 20 eúr je na pravej časti lícnej strany zvislý prúžok. Pri pohybe bankovky a zmene uhla pohľadu sa mení farebný a holografický obrazec tejto špeciálnej fólie - zobrazuje symbol eura alebo príslušné číslo nominálnej hodnoty. Na lícnej strane bankoviek 50, 100, 200 a 500 eúr je v pravej časti bankovky umiestnený medailón zo špeciálnej fólie. Pri pohybe bankovky a zmene uhla pohľadu sa mení farebný a holografický obrazec medailónu - zobrazuje architektonický motív vyobrazený na bankovke alebo číslo nominálnej hodnoty.

 

 

 Iridescentný pruh

 

Na rubovej strane bankoviek 5, 10 a 20 eúr je v strednej časti umiestnený iridescentný pruh. Pri pohybe bankovky a zmene uhla dopadu svetla sa mení farba pruhu zo svetložltej na zlatožltú, okrem toho je viditeľný symbol eura a príslušné číslo nominálnej hodnoty.

 

 

Opticky premenlivá farba

 

Tento špeciálny prvok je umiestnený na bankovkách 50, 100, 200 a 500 eúr. Tvorí ho číselné označenie nominálnej hodnoty bankovky v pravom dolnom rohu rubovej strany. Pri rôznom uhle dopadu svetla a pozorovania sa farba čísla mení z purpurovočervenej na olivovozelenú alebo hnedú.