Ochranné prvky eurových mincí

 

 

 

 

Eurové mince obsahujú vyspelé ochranné prvky, ktoré dokážu spoľahlivo rozoznať aj zariadenia na spracovanie peňazí. Bez ohľadu na miesto vydania možno mince používať v predajných automatoch vo všetkých krajinách eurozóny.

 

- Pri výrobe mincí €1 a €2 sa používa moderná bimetalová a sendvičová technológia

 

- Mince hodnôt 10, 20 a 50c sú zo špeciálnej zliatiny (tzv. severské zlato), ktorá sa ťažko taví

  a používa sa výlučne na výrobu mincí

 

- Nápis na hrane mincí €2 a špeciálne zloženie kovov mincí 10, 20 a 50c zabezpečujú ochranu

  pred falšovaním mincí