Komentáre

Páskovacie moduly

 

Ďalší krok k automatizácii: moduly pre automatické páskovanie 100 ks bankoviek sú integrované v kompaktných systémoch na spracovanie bankoviek značky G+D.

 

Pre systémy na spracovanie bankoviek BPS C5 a BPS C6 budú koncom roka 2021 k dispozícii nové automatizované moduly páskovania bankoviek a oba systémy budú schopné po kontrole pravosti, spočítaní a roztriedení bankoviek automaticky páskovať balíčky po 100 ks bankoviek papierovou páskou šírky 40mm. Táto funkcionalita eliminuje ručné viazanie balíčkov na nominálne hodnoty, čo skracuje čas spracovania bankoviek a tým aj zvyšuje produktivitu práce na hotovostných spracovateľských centrách komerčných bánk a u spracovateľov peňazí (CIT).Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: