Kontakt

logo-bb-trading

Názov firmy:    B & B Trading spol. s r. o. 
Sídlo firmy:      Vinohradnícka 3,  821 06 Bratislava                                                   
Servis/sklad:    Údernícka ul. č. 9,  851 01 Bratislava
                      
Tel:              0903 411 356                        IČO:    31337937
Fax:             02 4525 9638                        DIČ:    2020297587
e-mail:         bbtrading@netax.sk          IČ-DPH:    SK2020297587

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 3961/B