G+D Currency Technology

       81607 München, Deutschland

 

G+D Currency Technology GmbH odkúpila spoločnosť Procoin GmbH, nemeckého dodávateľa zariadení na počítanie, triedenie a balenie mincí. Kúpno predajná zmluva bola podpísaná 26. júna 2017 v Mníchove.

 
   

ProDeposit-mini

 

ProDeposit-T

 

ProDeposit-T plus

     
 

ProChangeRoll