G+D Currency Technology           
       816 0725 Munich, Germany

 

G+D Currency Technology GmbH odkúpila spoločnosť Procoin GmbH, nemeckého dodávateľa zariadení na počítanie, triedenie a balenie mincí. Kúpno predajná zmluva bola podpísaná 26. júna 2017 v Mníchove.

 
 

Procoin Coin 100

 

Procoin Coin 120

   
 

 

LAUREL BANK MACHINES Co., LTD

1-1-2 Toranomon, Tokyo, Japan

 
 

C-600

 

C-2000